Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bilaga 1 Antalet kandidater efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2015

Valkrets Tot. SAML SDP SAF CENT VÄNST GRÖNA SFP KD FAP IP KA Piratp. Förändr. 2011 FKP KAP Valmans- fören. Övriga
Hela landet 2 146 214 216 215 216 216 208 104 193 33 151 5 123 72 112 30 31 7
Helsingfors 269 22 22 22 22 22 22 22 21 16 19 1 22 3 22 4 7 -
Nyland 394 35 35 35 35 35 35 35 35 3 27 4 29 26 16 7 2 -
Egentliga Finland 166 15 17 17 17 17 17 2 17 5 12 - 9 3 15 2 1 -
Satakunta 126 14 14 14 14 14 8 5 14 1 11 - 2 8 3 4 - -
Tavastland 127 14 14 14 14 14 14 - 14 - 9 - 7 5 5 3 - -
Birkaland 203 19 19 19 19 19 19 - 19 1 18 - 19 3 10 2 17 -
Sydöstra Finland 149 17 17 17 17 17 17 4 17 1 8 - 5 4 5 2 1 -
Savolax-Karelen 139 16 16 16 16 16 16 - 16 3 8 - 4 3 8 1 - -
Vasa 156 16 16 16 16 16 16 16 16 2 13 - 5 3 3 1 1 -
Mellersta Finland 127 14 14 14 14 14 14 - 14 1 6 - 8 2 9 1 2 -
Uleåborg 165 18 18 18 18 18 18 16 9 - 9 - 8 7 7 1 - -
Lappland 118 14 14 13 14 14 12 4 1 - 11 - 5 5 9 2 - -
Åland 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 7

Källa: Riksdagsvalet 2015, kandidat uppställning, bakgrund analys av röstberättigade och kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. uppställning av kandidater 2015, Bilaga 1 Antalet kandidater efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2015/01/evaa_2015_01_2015-04-10_tau_001_sv.html