Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 11.3.2021

Energipriserna började stiga under sista kvartalet 2020

Under sista kvartalet 2020 vände energipriserna uppåt efter nedgången under våren och sommaren. Priserna på stenkol och torv var dock lägre än under sista kvartalet 2019. Priset på skogsflis var däremot 6 procent högre än året innan. Också konsumentpriserna på el och bränslen sjönk

Bränslepriser vid elkraftverk

 Bränslepriser vid elkraftverk

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (327,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2020/04/ehi_2020_04_2021-03-11_tie_001_sv.html