Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna steg under första kvartalet
10.6.2021
Stegringen av energipriserna som började i slutet av förra året fortsatte under första kvartalet i år. Till de högre priserna bidrog dyrare importerade bränslen samt större efterfrågan på uppvärmningsbränslen och skattehöjningar. På den nordiska elbörsen återhämtade sig priserna från nedgången år 2020.

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i statistikföringen av naturgaspriser
10.6.2021
Uppgifterna om naturgaspriser publiceras i fortsättningen specificerade enligt distributionskunder och överföringskunder och klassificerade enligt energiförbrukningens storlek.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html