Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna började stiga under sista kvartalet 2020
11.3.2021
Under sista kvartalet 2020 vände energipriserna uppåt efter nedgången under våren och sommaren. Priserna på stenkol och torv var dock lägre än under sista kvartalet 2019. Priset på skogsflis var däremot 6 procent högre än året innan. Också konsumentpriserna på el och bränslen sjönk

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen
13.3.2019
Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html