Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Den europeiska undersökningen om levnadsförhållanden (European Community Household Panel, ECHP) ingår i EU-ländernas statistikföringssystem. Materialen innehåller omfattande information från ett flertal delområden som gäller levnadsförhållanden i Europeiska unionens (EU) medlemsländer. Jämförbarheten mellan uppgifterna har säkerställts med standardiserade undersökningsskeden. De resultat som publiceras i tabellform är offentliga, medan primärmaterialet är sekretessbelagt.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Undersökning om levnadsförhållanden [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/echp/meta_sv.html