Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Undersökning om levnadsförhållanden [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/echp/index_sv.html