Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2015

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2015

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2015 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 20 procent studerat tyska, 18 procent spanska, 14 procent franska och 10 procent ryska. Andelen studerande som läst andra främmande språk var under tre procent. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2015

Studerat språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 28 959 44 2 0 5 29 010 99,2
Svenska 2 243 24 327 47 4 5 26 626 91,0
Finska 1 892 79 2 41 26 2 040 7,0
Franska 461 28 627 935 2 002 4 053 13,9
Tyska 910 30 970 1 287 2 734 5 931 20,3
Ryska 213 3 122 809 1 684 2 831 9,7
Samiska 6 . 0 1 0 7 0,0
Latin 0 . 23 48 305 376 1,3
Spanska 30 . 140 1 543 3 448 5 161 17,6
Italienska 6 . 2 143 539 690 2,4
Annat språk 8 0 3 19 374 404 1,4

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, spanska, franska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 29 252 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2015. Av dem 12 435 var män och 16 817 var kvinnor.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2015 hade 41 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 34 procent valt lång matematik, bland männen 51 procent.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2015/01/ava_2015_01_2015-12-16_tie_001_sv.html