Tabeller

Tabeller i databaser

Inga dokument

Tabellbilagor

2019
Ämnesval bland elever i grundskolan
Ämnesval bland elever i grundskolan
2018
Ämnesval inom utbildning på andra stadiet
Ämnesval bland elever i grundskolan
2017
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2016
Ämnesval bland elever i grundskolan
2015
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2014
Ämnesval bland elever i grundskolan
2013
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2012
Ämnesval bland elever i grundskolan
2011
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2010
Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning
Ämnesval bland elever i grundskolan
2009
Ämnesval bland elever i grundskolan

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/tau_sv.html