Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2010

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2010

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2010 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 26 procent läst tyska, 17 procent franska, 14 procent spanska och 7 procent ryska. Andelen studerande som läst andra sällsyntare främmande språk stannade på fyra procent eller under. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010

Studerad språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 30 497 29 12 4 0 30 542 99,1
Svenska 2 524 25 475 3 5 48 28 055 91,0
Finska 2 045 50 16 21 1 2 133 6,9
Franska 634 35 915 1 334 2 445 5 363 17,4
Tyska 1 804 7 1 485 1 608 3 032 7 936 25,7
Ryska 171 5 46 613 1 191 2 026 6,6
Samiska 3 - 4 3 15 25 0,1
Latin 0 - 23 86 440 549 1,8
Spanska 11 - 56 1 510 2 671 4 248 13,8
Italienska 0 - 15 246 826 1 087 3,5
Annat språk 0 - 1 18 310 329 1,1

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, spanska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 30 829 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2010. Av dem 12 948 var män och 17 881 var kvinnor.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2010 hade 43 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 36 procent valt lång matematik, bland männen 53 procent.


Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2010/01/ava_2010_01_2010-12-14_tie_001_sv.html