Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2009

Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2009

Enligt Statistikcentralen hade nästan alla som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2009 studerat engelska och svenska eller finska under gymnasieutbildningen. Av dem som avslutat gymnasieutbildningen hade 28 procent läst tyska, 18 procent franska, 12 procent spanska och 7 procent ryska. Andelen studerande som läst andra sällsyntare främmande språk stannade på fyra procent eller under. Andelarna varierar mycket mellan könen i de flesta språk.

De som avslutat gymnasieutbildning hade studerat engelska, svenska och finska i huvudsak som obligatoriskt språk. De studerande hade läst tyska, franska, spanska, ryska och andra främmande språk i huvudsak som valfritt språk. Totalt 31 361 studerande hade fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2009.

Av dem som fullgjort gymnasiets hela lärokurs våren 2009 hade 42 procent läst lång matematik. Bland kvinnorna hade 35 procent valt lång matematik, bland männen 52 procent.

Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2009

Språk Obligatoriska språk Valfria språk Totalt Andel av
studerande som
fullgjort
gymnasiets
hela lärokurs
%1)
Minst 6 kurser Färre än
6 kurser
A-
språk
B1-
språk
B2-
språk
B3-
språk
Engelska 31 247 25 5 4 - 31 281 99,7
Svenska 2 687 26 121 - 3 49 28 860 92,0
Finska 1 983 10 - 48 6 2 047 6,5
Franska 770 29 1 006 1 342 2 474 5 621 17,9
Tyska 1 992 40 1 682 1 738 3 263 8 715 27,8
Ryska 237 1 59 628 1 211 2 136 6,8
Samiska - - 2 4 11 17 0,1
Latin - - 33 131 536 700 2,2
Spanska 7 - 47 1 378 2 427 3 859 12,3
Italienska - - 8 260 1 027 1 295 4,1
Annat språk - - - 53 328 381 1,2
1) Våren 2009 uppgick antalet studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs till 31 361.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 11.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2009/01/ava_2009_01_2009-12-11_tie_001_sv.html