Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.10.2021

Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under juli-september med 2,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,4 procent under juli-september 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet året innan. Ökningen av reallönerna har avtagit år 2021 på grund av att ökningen av konsumentpriserna har tilltagit.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2021/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2021/3, årsförändringar i procent

Heltidsanställda löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från juli-september 2020 till motsvarande period år 2021 med 2,3 procent inom den privata sektorn, med 2,7 procent inom staten och med 2,5 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tie_001_sv.html