Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

I statistiken Aktiebostadspriser publiceras tillsvidare inte priserna på gamla aktiebostäder

Avbrottet i publiceringen av uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder fortsätter tillsvidare.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens anmälningar om överlåtelseskatter. Anmälan av överlåtelseskatt ändrades i november 2019 och på grund av datasystemändringar vid Skatteförvaltningen är inte materialets täckning på en tillräcklig nivå för att uppgifterna ska kunna publiceras. Publiceringen av statistiken fortsätter då materialets täckning är bättre.

Den reviderade statistiken över nya aktiebostäder publiceras 31.1.2020. Metoden, viktstrukturen och klassificeringen som används vid beräkningen av index har reviderats och indexets basår har bytts ut. Också materialet har uppdaterats retroaktivt. Statistikens datainnehåll ändras och indexen och kvadratmeterpriserna publiceras på en noggrannare nivå än tidigare. Utifrån indexen för nya aktiebostäder publiceras serier som tillbakaräknats fr.o.m. år 2015 (2015=100) enligt den nya beräkningsmetoden.

Mera information: Statistikcentralen, statistikchef Paula Paavilainen, tfn 029 551 3539, överaktuarie Elina Vuorio, tfn 029 551 3385


Senast uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/ashi_2020-01-24_uut_001_sv.html