Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet 2019 jämfört med året innan i Åbo, Tammerfors och Helsingfors
31.10.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 1,5 procent i huvudstadsregionen och sjönk något på annat håll i landet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna med 1,0 procent i huvudstadsregionen och var nästan oförändrade på övriga håll i landet.

Nästa offentliggörande:
31.1.2020

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Avbrott i offentliggörandet av statistiken Aktiebostadspriser i november–december pÃ¥ grund av ändringar i anmälan av överlÃ¥telseskatt
7.10.2019
Statistiken Aktiebostadspriser publiceras inte i november–december eftersom material för en period på ungefär fem veckor inte ackumuleras på grund av verkställandet av lagändringen gällande överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens datasystemändring.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html