Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2020

Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte att stiga i synnerhet i Tammerfors och Helsingfors

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder med 4,1 procent i huvudstadsregionen och med 1,4 procent i övriga landet jämfört med oktober 2019. Jämfört med september var priserna oförändrade. Via fastighetsmäklare gjordes lika många köp av gamla aktiebostäder som för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2020M10 , index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad 2015–2020M10 , index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i Södra, Östra och Västra Finland och sjönk i Norra Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena 2015–2020M10, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad i storområdena 2015–2020M10, index 2015=100

Av de stora städerna steg priserna enligt preliminära uppgifter i Tammerfors, Helsingfors och Esbo jämfört med året innan. Jämfört med oktober i fjol sjönk priserna i Uleåborg och Åbo och var nästan oförändrade i Vanda.

I oktober var den genomsnittliga försäljningstiden (tiden för köpslutet) för bostäder i flervåningshus, som sålts via en fastighetsmäklare, 51 dagar i Helsingfors, 61 dagar i Tammerfors och 67 dagar i Åbo.

Priser på gamla aktiebostäder, oktober 2020 1)

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 195 104,5 0,0 2,8
Huvudstadsregionen 3 916 114,6 -0,0 4,1
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen 1 690 95,6 0,1 1,4
Kranskommuner 2) 2 221 96,1 -2,0 3,4
Helsingfors 4 545 119,0 -0,7 5,4
Esbo-Grankulla 3 636 107,5 1,5 2,6
Vanda 2 763 107,6 0,5 0,7
Tammerfors 2 620 114,0 1,8 8,0
Åbo 2 272 114,6 1,1 -1,0
Uleåborg 1 750 97,4 -5,0 -5,3
1) Preliminära uppgifter
2) Kranskommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 70 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier). Lägenhetsuppgifter ska inte användas för att uppskatta köpaktiviteten vid den senaste tidpunkten.

Antalet och försäljningstiden för gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. oktober 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/10/ashi_2020_10_2020-11-30_tie_001_sv.html