Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.5.2020

Priserna på gamla aktiebostäder oförändrade i mars jämfört med årets början

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter på månadsnivå har priserna på gamla aktiebostäder i mars 2020 varit på samma nivå som under januari-februari både i huvudstadsregionen och i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i huvudstadsregionen med 1,3 procent och sjönk något i övriga Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Det är ännu inte möjligt att på basis av Skatteförvaltningens bostadsuppgifter för mars utläsa något om effekten av coronapandemin på antalet köp av gamla aktiebostäder, eftersom uppgifterna preciseras i påföljande offentliggöranden.

På basis av köpen via fastighetsmäklare gjordes i mars omkring 2 procent fler köp av gamla bostäder än under motsvarande period år 2019. I februari 2020 gjordes omkring 10 procent fler köp än under motsvarande period året innan. Uppgifterna om köp via fastighetsmäklare publiceras i fortsättningen i Statfin-tabell, månadsuppgifter.

Priserna på gamla aktiebostäder steg under första kvartalet i huvudstadsregionen och sjönk något i övriga Finland

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder i huvudstadsregionen med 2 procent under första kvartalet år 2020 jämfört med motsvarande kvartal år 2019. I övriga Finland sjönk priserna något. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med omkring 1,5 procent både i huvudstadsregionen och i övriga Finland.

Av de stora städerna steg priserna på gamla aktiebostäder tydligast i Helsingfors och Esbo jämfört med motsvarande period året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en gammal tvåa i ett flervåningshus var 4 702 euro i Helsingfors, 3 548 euro i Esbo och 2 139 euro i Åbo under första kvartalet i år.

Priserna på nya aktiebotäder steg under första kvartalet

Jämfört med motsvarande period år 2019 steg priserna på nya bostäder i huvudstadsregionen med 3,9 procent och i övriga Finland med 5,6 procent. Jämfört med föregående kvartal var priserna på nya objekt oförändrade i huvudstadsregionen och steg i övriga Finland med 1,4 procent. Priserna på nya objekt steg jämfört med året innan i alla stora städer.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Handeln med gamla aktiebostäder var livlig i slutet av året

I fjol gjordes enligt Skatteförvaltningens bostadsuppgifter nästan 63 300 köp med gamla aktiebostäder, vilket är något fler än år 2018. Bostadshandeln var särskilt livlig i slutet av året.

Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter steg priserna på fler-och rivhus något i hela året 2019. I huvudstadsregionen steg priserna över två procent och de föll nästan ett procent på övriga håll i landet.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att få områdesvis på adressen stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på kommunnivå och postnummernivå och antal köp år 2019 att tillgå.

Priser på gamla aktiebostäder, hela året 2019, slutliga information

Region Kvadratmeterpris, EUR/m² Index 2015=100 Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 077 103,2 0,7
Huvudstadsregionen 3 719 110,0 2,4
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 1 595 97,1 -1,1
Helsingfors 4 323 113,6 3,1
Helsingfors 1 1) 7 345 119,5 4,3
Helsingfors 2 5 592 116,9 3,9
Helsingfors 3 3 749 109,4 2,5
Helsingfors 4 2 907 106,2 1,0
Tammerfors 2 503 108,1 1,3
Tammerfors 1 3 445 115,6 2,8
Tammerfors 2 2 456 103,2 1,2
Tammerfors 3 1 994 102,8 -0,3
Åbo 2 112 112,8 4,4
Åbo 1 3 182 120,3 6,7
Åbo 2 2 244 107,8 0,2
Åbo 3 1 547 106,0 3,2
Kuopio 1 752 89,5 -4,7
S:t Michel 1 582 91,9 -2,0
Karleby 1 707 86,9 -4,5
Vasa 1 695 90,2 -4,3
1) Regionindelning av statistiken kan sett på adressen: http://www.tilastokeskus.fi/til/ashi/ashi_2018-05-02_luo_001_sv.html

Som material för statistiken över priserna på gamla aktiebostäder har fr.o.m. mars 2020 använts Skatteförvaltningens bostadsuppgifter (uppgifter om innehav av bostadsaktier) och fr.o.m. år 2019 har prisuppgifterna beräknats på basis av lägenhetsuppgifter. För att förbättra jämförbarheten har uppgifterna om antal beräknats på nytt på basis av Skatteförvaltningens aktiebostadsuppgifter för åren 2006-2018.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 5.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2020/03/ashi_2020_03_2020-05-05_tie_001_sv.html