Figurbilaga 1. Adopteringar av utrikesfödda barn efter födelseland 2010

Figurbilaga 1. Adopteringar av utrikesfödda barn efter födelseland 2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 1.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2010, Figurbilaga 1. Adopteringar av utrikesfödda barn efter födelseland 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2010/adopt_2010_2011-06-01_kuv_001_sv.html