Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner ökade år 2017
23.8.2018
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2017 till 396. Antalet inhemska adoptioner var 292 och antalet internationella adoptioner 104. År 2017 var adoptionerna 41 fler än år 2016, då antalet var lägre än under tidigare år. Antalet utländska adoptioner var fler än året innan, medan antalet inhemska adoptioner var på samma nivå som år 2016.

Nästa offentliggörande:
21.8.2019

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html