Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner minskade
20.8.2020
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2019 till 370. Antalet adoptioner av barn födda i Finland uppgick till 291 och av barn födda i utlandet till 79. Antalet adoptioner av både i Finland födda och utrikes födda barn minskade jämfört med året innan. Totalt var antalet adoptioner 34 färre än år 2018.

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html