Finlands officiella statistik

Adoptioner

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet adoptioner på oförändrad nivå
21.8.2019
Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland år 2018 till 404. Antalet adoptioner av barn födda i Finland uppgick till 309 och av barn födda i utlandet till 95. Antalet adoptioner av barn födda i utlandet var 9 färre än jämfört med året innan, medan antalet adoptioner av barn födda i Finland ökade med 17. Totalt var antalet adoptioner 8 fler än år 2017.

Nästa offentliggörande:
20.8.2020

Beskrivning: Adoptionsstatistiken omfattar barn som adopterats i Finland eller utomlands av en eller flera personer som är fast bosatta i Finland. Adoptionen kan genomföras av en eller av båda föräldrarna. Den biologiska förälderns nya make eller maka kan likaså adoptera sitt styvbarn. Adoptionen statistikförs efter barnets ålder, kön och födelseland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: adoption, adoptivbarn, adoptivföräldrar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/index_sv.html