Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens finansiella ställning försvagades under april–juni 2023 från året innan

meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2023, 2:a kvartal

Ändring

Lokalförvaltningen delades in i undersektorerna S13131 Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och S13132 Välfärdsområdesförvaltning 1.1.2023. Uppgifterna om lokalförvaltningen för år 2023 förväntas revideras mer än vanligt.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen ökade de offentliga samfundens konsoliderade totalinkomster med 1,7 miljarder euro i löpande priser och totalutgifterna med 3,4 miljarder euro under april–juni jämfört med motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,1 miljarder euro under andra kvartalet 2023.

Viktiga punkter

  • Social- och hälsovårdsreformen förde över en del av kommunernas skatteinkomster till staten och ökade statens transfereringar till lokalförvaltningen.
  • Arbetspensionsanstalternas finansiella ställning förbättrades från motsvarande kvartal året innan i och med att de erhållna socialförsäkringsavgifterna och kapitalinkomsterna ökade.
  • Övriga socialskyddsfonders finansiella ställning förbättrades från motsvarande kvartal året innan i och med att de erhållna transfereringarna och socialförsäkringsavgifterna ökade.
  • De offentliga samfundens ränteinkomster ökade mer än ränteutgifterna jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Ändring

Lokalförvaltningen delades in i undersektorerna S13131 Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning och S13132 Välfärdsområdesförvaltning 1.1.2023. Uppgifterna om lokalförvaltningen för år 2023 förväntas revideras mer än vanligt.
Läs mer om ändringen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
18.09.2023

Förändring av de offentliga samfundens inkomster och utgifter 2023Q2

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
18.09.2023

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

18.09.2023

Förändring från året innan, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Ikola
överaktuarie
029 551 3364
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef