Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar minskade år 2021 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var sysselsättningsutvecklingen år 2021 åter dålig inom kulturbranscherna på grund av coronapandemin. Enligt arbetskraftsundersökningen sysselsatte kulturnäringsgrenarna år 2020 omkring 111 000 personer, år 2021 bara ommkring 108 000.   Sysselsättningen bland huvudsysselsatta inom kulturyrken försvagades också, och uppgick till omkring 128 000 sysselsatta år 2021, medan antalet ännu var över 137 000 år 2020. Kulturyrkena sysselsätter både yrkesutövare, frilansare och stipendiater.


Figuren beskriver antalet personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenarna och kulturyrken åren 2011–2021. År 2021 arbetade omkring 128 000 personer inom kulturyrken och omkring 108 000 inom kulturnäringsgrenarna.

Huvudpunkter

 • På grund av pandemin har antalet anställda i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenarna och kulturyrken sjunkit redan två år i rad.
 • År 2021 arbetade omkring 108 000 personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenarna. 
 • År 2021 fanns det omkring 128 000 personer som arbetade i huvudsyssla inom kulturyrken.
 • Omkring 28 % av dem som arbetade i huvudsyssla inom kulturyrken arbetade som företagare, medan motsvarande siffra var bara 13 % av dem som arbetade i andra yrken.
 • Inom kulturyrken arbetade 24 % deltid medan bara 16 % av personer verksamma inom andra yrken arbetade deltid.


Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Kön
Statistik:
Uppdaterad:
23.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Arbetsgivarsektorn
Statistik:
Uppdaterad:
23.06.2022
Använda klassificeringar:
 • Utbildingsnivå
 • Yrkesgrupp
Statistik:
Uppdaterad:
23.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa Weckström
specialforskare
029 551 2348
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.