Kultur, massmedier och tidsanvändning

Statistikdatabaser

Statistiska uppgifter om ämnet finns i flera olika databaser.