Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens finansiella tillgångar fortsatte att öka år 2021

Statistik:
Referensperiod:
2021
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
översikt

Enligt Statistikcentralen uppgick hushållens finansiella tillgångar till 387,7 miljarder euro. De finansiella tillgångarna ökade med 33,7 miljarder euro under året. Hushållens skulder ökade också, med totalt 8 miljarder euro, så att hushållen skuldnivå steg till totalt 201,1 miljarder euro.

Hushållens finansiella tillgångar fortsatte att öka år 2021

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 33,7 miljarder euro år 2021 och steg till 387,7 miljarder euro. Kapitalvinsterna uppgick till totalt 22,9 miljarder euro samtidigt som hushållens tilläggsplaceringar netto i finansiella tillgångar var 11,6 miljarder euro. Hushållens skulder ökade med 8 miljarder euro. Skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder var 186,5 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna ökade under året med 25,7 miljarder euro.

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Timo Ristimäki
överaktuarie
029 551 2324
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef