Aiheet
Kansantalous

Kotitalouksien rahoitusvarat jatkoivat kasvuaan vuonna 2021

Tilasto:
Viiteajankohta:
2021
Julkaistu:
Seuraava julkistus:
Julkaisun tyyppi:
katsaus

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksilla oli vuoden 2021 lopussa rahoitusvaroja 387,7 miljardia euroa. Rahoitusvarat lisääntyivät 33,7 miljardilla eurolla vuoden aikana. Kotitalouksien velat kasvoivat myös, yhteensä 8 miljardia euroa, niin että kotitalouksien velkataso nousi yhteensä 201,1 miljardiin euroon.

Kotitalouksien rahoitusvarat jatkoivat kasvuaan vuonna 2021

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 33,7 miljardia euroa vuonna 2021 ja nousivat 387,7 miljardiin euroon. Hallussapitovoittoja kertyi yhteensä 22,9 miljardia euroa samalla kun kotitalouksien nettomääräiset lisäsijoitukset rahoitusvaroihin olivat 11,6 miljardia euroa. Kotitalouksien velat kasvoivat 8 miljardia euroa. Rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli 186,5 miljardia euroa. Nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden aikana 25,7 miljardia euroa.

Eniten kotitalouksien sijoituksia virtasi talletuksiin, nettomääräisesti 5,5 miljardin euron edestä. Edellisvuoden tapaan kotitaloudet vetivät varojaan pois määräaikaistalletuksista. Määräaikaiset talletukset vähenivät 1,5 miljardin euron edestä samalla kun siirtokelpoiset talletukset lisääntyivät peräti 7 miljardilla eurolla. Vuoden 2021 aikana kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti sijoitusrahasto-osuuksiin jopa 4 miljardia euroa. Noteerattuihin osakkeisiin sijoitettiin vastaavasti 0,7 miljardia euroa.

Kaikkiaan kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 387,7 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa. Näistä 121,6 miljardia euroa oli käteisrahaa ja talletuksia, 96,6 miljardia euroa noteeraamattomia osakkeita ja muita osuuksia, 64,9 miljardia euroa vakuutus- ja eläkesaamisia, 55,2 miljardia euroa pörssiosakkeita ja 40,3 miljardia euroa rahasto-osuuksia. Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 9,1 miljardin euron arvosta. Kotitalouksien asunto-osakkeita ei tilastoida rahoitustilinpidossa kotitalouksien rahoitusvaroiksi, vaan ne ovat osa muita varoja eli reaalivaroja.

Asuntolainojen ja muiden lainavelkojen määrä kasvoi vuoden 2021 aikana 6 miljardilla eurolla ja ylsi vuoden lopussa 168,6 miljardiin euroon. Kotitalouksien velkaantumisaste eli lainavelkojen suhde neljän viimeisimmän vuosineljänneksen yhteenlaskettuihin käytettävissä oleviin tuloihin nousi 1,5 prosenttiyksiköllä 134 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen varallisuusasema vahvistui pandemian pitkittymisestä huolimatta

Julkisyhteisöjen varallisuusasema jatkoi kohenemistaan, vaikka koronapandemia ei helpottanut vuoden 2021 aikana. Nettorahoitusvarat kasvoivat 182,1 miljardiin euroon, mikä on 29,4 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Varallisuusaseman muutokset selittyvät suurimmaksi osaksi sosiaaliturvarahastoihin kuuluvien työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen 32,8 miljardin euron kasvulla sekä valtionhallinnon nettorahoitusvarojen 3,9 miljardin euron laskulla. Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat nousivat 0,9 miljardia euroa ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat puolestaan laskivat 0,3 miljardia euroa.

Vuoden 2021 lopussa valtionhallinnon nettorahoitusvarat olivat -64,3 miljardia euroa, mikä on 3,9 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Nettorahoitusvarojen laskun taustalla on pääasiassa valtionhallinnon talletusten lasku 2,9 miljardilla eurolla ja muiden saamisten ja velkojen nettomääräinen väheneminen 1,1 miljardilla eurolla. Toisaalta valtionhallinnon lainasaamiset kasvoivat 1,5 miljardilla eurolla.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 aikana 0,9 miljardia euroa. Nettorahoitusvarat olivat -6,6 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa. Paikallishallinnon varallisuusasemaa paransivat erityisesti osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet, jotka lisääntyivät nettomääräisesti 1,6 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta.

Työeläkelaitoksilla oli rahoitusvaroja 256,3 miljardin euron arvosta. Rahoitustilinpidossa huomioitavia velkaeriä oli samaan aikaan 5,3 miljardia euroa, joten työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen määrä oli 251,0 miljardia euroa positiivinen. Nettorahoitusvarat nousivat 32,8 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Osakkeista ja sijoitusrahasto-osuuksista virtasi nettomääräisesti varoja pois 0,6 miljardia euroa ja hallussapitovoittoja niistä kertyi vuoden aikana yhteensä 32,8 miljardia euroa. Työeläkelaitoksilla on rahasto-osuuksia yhteensä 148,2 miljardin euron edestä. Talletuksista virtasi varoja pois nettomääräisesti 1,4 miljardin arvosta vuoden 2021 aikana. Vuodesta 2014 vuoteen 2020 työeläkelaitosten velkapaperisijoitusten sijoitusvirta on ollut negatiivinen, mutta vuonna 2021 velkapaperisijoituksia lisättiin nettomääräisesti 1,7 miljardin euron edestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat laskivat 0,3 miljardia euroa edellisvuodesta. Nettorahoitusvarojen taso oli 2,0 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa. Muiden sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskemien velkapaperien kanta pysyi edellisen vuoden tasolla 1,3 miljardissa eurossa.

Talletuspankkien myöntämä lainakanta noin 190 miljardia euroa

Talletuspankkien myöntämien lainojen arvo vuoden 2021 lopussa oli 190,3 miljardia euroa. Tästä 106,1 miljardia euroa oli kotitalouksien erilaisia lainoja. Kasvua edellisvuodesta oli 5,5 miljardia euroa. Talletuspankeissa olevien talletusten arvo oli vuoden 2021 lopussa 396,2 miljardia euroa.

Vakuutuslaitosten vastuut kasvoivat

Vakuutuslaitosten vakuutus- ja eläkevastuut kasvoivat 5,6 miljardilla eurolla 73,6 miljardiin euroon. Kasvua selittää henkivakuutukseen ja annuiteettiin perustuvien vastuiden 2,2 miljardin euron nousu. Vahinkovakuutustekninen vastuuvelka väheni 0,6 miljardilla eurolla vuoden 2021 aikana ja eläkevastuiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Vakuutuslaitosten rahoitusvarat nousivat vuodessa 79,7 miljardista eurosta 87 miljardiin euroon. Sijoitusrahasto-osuuksien kanta nousi 45 miljardista eurosta 52,1 miljardiin euroon. Sijoitusrahasto-osuudet vastasivat täten noin 60 prosenttia vakuutuslaitosten rahoitusvaroista. Pitkäaikaisia velkapapereita vakuutuslaitoksilla oli hallussaan 15,1 miljardin euron edestä, mikä on 0,8 miljardia euroa vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Talletusvarat kasvoivat edellisvuodesta 0,7 miljardia euroa ja olivat vuoden lopussa 5,3 miljardia euroa.

Ulkomainen omistusosuus suomalaisissa pörssiosakkeissa kasvoi 

Ulkomaisen omistuksen arvo suomalaisista noteeratuista osakkeista oli vuoden 2021 lopussa 184,5 miljardia euroa. Ulkomaisen omistuksen osuus kotimaisten pörssiosakkeiden arvosta nousi 3,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta ja oli vuoden 2021 lopussa 52,9 prosenttia. Ulkomaille oli vuoden 2021 lopussa sijoitettu suomalaisten kotimaisten sektorien rahoitusvaroja 853,7 miljardia euroa.

Suomalaisilla yksiköillä oli hallussaan vuoden lopussa 87,6 miljardin euron arvosta ulkomaisia noteerattuja osakkeita ja 164,4 miljardin arvosta kotimaisia noteerattuja osakkeita. Ulkomaisia rahasto-osuuksia suomalaiset omistivat 197,9 miljardilla ja kotimaisia 132,9 miljardin euron edestä. Nettomääräiset sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin olivat 6,4 miljardia euroa. Ne yhdessä muhkean 31,1 miljardin euron hallussapitovoittojen kanssa nostivat suomalaisten omistamien ulkomaisten rahasto-osuuksien kannan 161,4 miljardista eurosta 197,9 miljardiin euroon. 

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Timo Ristimäki
yliaktuaari
029 551 2324
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.