Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar minskade under andra kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
översikt

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick enligt Statistikcentralen till 162,9 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2022. De finansiella nettotillgångarna minskade med 7,7 miljarder euro från föregående kvartal. Minskningen berodde särskilt på arbetspensionsanstalternas kapitalförluster.

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar ökade med 0,9 miljarder euro från föregående kvartal och var 70,9 miljarder euro på minus i slutet av kvartalet.

Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar ökade med 1,3 miljarder euro och var i slutet av kvartalet 2,4 miljarder euro på minus.

Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar var 234,6 miljarder euro på plus i slutet av kvartalet. Nedgången i arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar var totalt 9,8 miljarder euro jämfört med föregående kvartal

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
28.09.2022

Aktier och andelar som innehas av arbetspensionsanstalter

28.09.2022

Statsförvaltningens finansiella tillgångar

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.09.2022

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli-Pekka Aaltonen
överaktuarie
029 551 3090
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef