Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens skuld ökade med 3,2 miljarder euro under andra kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 2:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen uppgick de offentliga samfundens EDP-skuld, dvs. den konsoliderade
bruttoskulden till nominellt värde, till 188,2 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2022 och ökade under kvartalet med 3,2 miljarder euro. I förhållande till bruttonationalprodukten var de offentliga samfundens skuld 71,6 procent. Samtidigt har de offentliga samfundens skuld ökat med 7,4 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan.

Huvudpunkter

  • Statsförvaltningens skuld ökade under andra kvartalet med 3,5 miljarder euro.
  • Lokalförvaltningens skuld minskade med 0,6 miljarder euro.
  • Socialskyddsfondernas skuld var nästan oförändrad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.09.2022

De offentliga samfundens skuld kvartalsvis, md euro

28.09.2022

Statens garantier, miljoner euro

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
28.09.2022

Revideringar av de offentliga samfundens skuld jämfört med första publiceringen, mn euro

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Debitorsektor
  • Instrument
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Nykänen
överaktuarie
029 551 3641
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef