Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens skuld, kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis ingår i nationalräkenskaperna och beskriver den offentliga ekonomins skuldsättning i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Vid framställningen av statistiken används Statskontorets skuldrapporter och uppgifterna i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 4:e kvartalet
meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Johannes Nykänen
överaktuarie
029 551 3641
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna