Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 16,0 procent i maj 2022 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, maj
Publicerad:
Nästa offentliggörande:

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 16,0 procent från maj 2021 till maj 2022. Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 34,7 procent för beläggningar till 9,9 procent för bergkonstruktioner.

Linjediagram. Indexets startpunkt år 2015 är 100. Totalindexet har stigit rätt så jämnt under hela tidsserien. I delindexet för beläggningar finns en variation med kraftiga upp- och nedgångar. År 2021 har stegringen visserligen varit kraftigare än tidigare. Markkonstruktioner utvecklas stadigt.

Huvudpunkter

  • Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 16,0 % från året innan.
  • Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 34,7 % för beläggningar till 9,9 % för bergkonstruktioner.
  • Sett till kostnadsfaktorer var kostnadsökningarna störst när det gäller kostnaderna för den egna utrustningen (25,5 %) och materialkostnaderna (22,9 %).
  • Ökningen av totalindexet påverkades mest av dyrare motorbrännolja, bitumen, köpta transporttjänster och metallprodukter.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
23.06.2022

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, enligt delindex, maj 2022

23.06.2022

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, totalindex efter kostnadsfaktor, maj 2022

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Liina Arhosalo
överaktuarie
029 551 3612
Ansvarig avdelningschef

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.