Priser och konsumtion

Nyckeltal

Konsumenternas förtroendeindikator

minus9,5Nettotal
Februari 2024
Konsumenternas förtroende
Uppdaterad: 2024-02-27

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus3,6%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus3,9%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

minus0,2%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Publikationer

meddelande | Harmoniserat konsumentprisindex 2024, februari, preliminär
meddelande | Omsättning inom handeln 2024, januari
meddelande | Konsumentprisindex 2024, februari, medelpriser på flytande bränslen
meddelande | Konsumenternas förtroende 2024, februari