Offentliggöranden inom byggnadskostnadsindex har korrigerats

Statistik: byggnadskostnadsindex

Offentliggöranden:

  • byggnadskostnadsindex 2023, januari, 16.2.2023
  • byggnadskostnadsindex 2023, februari, 16.3.2023
  • byggnadskostnadsindex 2023, mars, 14.4.2023
  • byggnadskostnadsindex 2023, april, 16.5.2023
  • byggnadskostnadsindex 2023, maj, 15.6.2023

Korrigeringsdatum: 21.7.2023 (kl. 08:00)

korrigerad databastabell, kod och namn

Beskrivning av korrigeringen

Statistikcentralen upptäckte ett fel i byggnadskostnadsindexets uppgifter och därför har tidsserien korrigerats retroaktivt i fråga om perioden januari–maj 2023. Felet inträffade vid indexberäkningen i samband med att det nya statistikåret inleddes. Korrigeringen gäller inte indexen över arbetsinsatser eller tjänster.

Korrigeringen inverkar på totalindexen så att årsförändringen minskar. Det absoluta värdet av skillnaderna mellan årsförändringarna i det ursprungliga totalindexet och det korrigerade totalindexet är i genomsnitt 0,23 procentenheter mellan januari och maj. Korrigeringarna syns särskilt i tidsserierna för materialinsatser, men också i totalindexen.

Motsvarande uppgifter har också korrigerats i databasen för vår avgiftsbelagda tjänst om byggda miljöer, Rakennettu ympäristö (på finska).

De ursprungliga och korrigerade uppgifterna även i fråga om underindex finns tillgängliga som Excelfil (på finska):

rki_indeksit_alkuperainen_ja_korjattu.xlsx.