Publiceringen av byggnadskostnadsindex 2023, juni flyttas fram

Statistik: byggnadskostnadsindex

Offentliggörandet: byggnadskostnadsindex 2023, juni

Nytt publiceringsdatum: 21.7.2023

Information om framflyttningen av publiceringen

Statistiken publiceras 21.7.2023. Den ursprungliga publiceringsdagen var 14.7.2023. Publiceringen flyttas fram eftersom ett fel har upptäckts i statistikens tidigare uppgifter för innevarande år och de korrigerade månadsuppgifterna från januari 2023 till maj 2023 publiceras i samband med uppgifterna för juni.

Mera information

Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451