Offentliggörandet om byggnadskostnadsindexet i mars har korrigerats

Statistik: byggnadskostnadsindex

Offentliggörandet: byggnadskostnadsindex 2023, mars, 14.4.2023

Korrigeringsdatum: 16.05.2023 (klo 08:00)

Beskrivning av korrigeringen

I fråga om datainsamlingen för byggnadskostnadsindexet i mars har en del av prismaterialet på grund av ett mänskligt fel inte övergått till databasen och materialet har därför inte ingått i beräkningen av uppgifterna för mars.

Felet har inverkat på de publicerade uppgifterna när det gäller materialinsatser, bostadsbyggande och totalindexet. De korrigerade databastabellerna (118p, 13ft, 13g8, 13fx, 13g5, 11np, 11nr, 11ns, 11nu, 11nw, 11ny, 11p5, 11p3) och det korrigerade meddelandet publiceras 16.5.2023, i samband med uppgifterna för april.

Mera information

Aaro Laakkonen
överaktuarie
029 551 3868