Pressmeddelande 29.6.2006

Krediterna till allmänheten ökade jämnt inom alla storområden år 2005

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av år 2005 till totalt 132 miljarder euro, dvs. 11 procent fler än året innan. Kreditbeståndet ökade inom alla storområden och i alla landskap. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över det regionala kreditbeståndet.

Krediterna ökade klart inom alla storområden. I Västra, Södra , Norra och Östra Finland var ökningen 11 procent och på Åland 9 procent. Sett enligt landskap ökade krediterna mest i Östra Nyland, med 16 procent, och i Egentliga Tavastland, med 14 procent.

60 procent av krediterna till allmänheten, dvs. 79 miljarder euro, hänförde sig till Södra Finlands storområde. Näst mest krediter fanns det i Västra Finlands storområde, drygt en femtedel av alla krediter. Av landskapen fanns det flest krediter till allmänheten i Nyland, 40 procent av krediterna, samt i Birkaland, 9 procent, och i Egentliga Finland, 8 procent av krediterna.

Beståndet av krediter till allmänheten (mrd euro) och årsförändring (%) efter storområde och landskap åren 2005 och 2004

  Beståndet av krediter till allmänheten
mrd euro
Årsförändring
%
2005 2004 2005 2004
Södra Finland 79,3 71,3 11,1 8,8
Nyland 52,3 47,1 11,1 9,6
Östra Nyland 2,2 1,9 16,4 8,7
Egentliga Finland 10,7 9,7 10,7 6,8
Egentliga Tavastland 3,5 3,1 14,3 12,5
Päijänne-Tavastland 4,3 3,9 10,7 5,5
Kymmenedalen 3,7 3,4 7,9 5,6
Södra Karelen 2,5 2,3 10,1 8,3
Västra Finland 27,5 24,7 11,3 8,9
Satakunta 4,2 3,9 8,6 7,2
Birkaland 10,0 8,8 13,7 10,2
Mellersta Finland 5,6 5,0 11,4 11,5
Södra Österbotten 3,8 3,5 10,3 6,7
Österbotten 3,9 3,5 9,3 6,3
Östra Finland 11,6 10,5 10,7 9,5
Södra Savolax 2,8 2,6 8,8 8,6
Norra Savolax 4,7 4,2 13,3 10,2
Norra Karelen 2,7 2,5 9,2 10,6
Kajanaland 1,4 1,3 8,9 7,2
Norra Finland 12,9 11,6 11,0 9,3
Mellersta Österbotten 1,5 1,3 10,6 11,4
Norra Österbotten 7,9 7,0 11,8 10,5
Lappland 3,5 3,2 9,6 6,1
Åland 1,0 0,9 8,8 22,0
Åland 1,0 0,9 8,8 22,0
Hela landet totalt 132,3 119,6 10,7 9,0

Hushållens krediter ökade i hela landet, företagens kreditbestånd ökade mer måttligt

Hushållens krediter ökade i hela landet. Hushållens kreditbestånd var totalt 69 miljarder euro, dvs. 15 procent mer än året innan. Av storområdena ökade hushållens kreditbestånd mest på Åland, med 21 procent, och i Södra Finland, med 17 procent. Sett enligt landskap ökade hushållens krediter, efter Åland, mest i Nyland och i Östra Nyland, med 18 procent, samt i Birkaland, med 17 procent.

Företagsverksamhetens, dvs. företagens och näringsidkarnas, kreditbestånd uppgick i slutet av året till 47 miljarder euro, dvs. drygt 5 procent mer än året innan. Företagsverksamhetens krediter ökade inom alla storområden, med undantag av Åland. Krediterna ökade i Västra och Östra Finland med drygt 6 procent och i Södra och Norra Finland med något under 5 procent. Företagskrediterna ökade procentuellt sett mest i Östra Nyland, med 11 procent, och i Norra Savolax, med 10 procent. Företagsverksamhetens krediter minskade något bara på Åland och i Kymmenedalen.

Av företagsverksamhetens krediter hänförde sig 31 miljarder euro, dvs. 65 procent, till Södra Finlands storområde, medan något under 8 miljarder, dvs. 18 procent av hela landets företagskrediter, fanns i Västra Finlands storområde. Bland landskapen fanns det mest företagskrediter i Nyland, drygt 22 miljarder euro, dvs. nästan hälften av alla företagskrediter. Näst mest krediter fanns det i Egentliga Finland, något under 4 miljarder euro, dvs. drygt 7 procent av företagskrediterna.

De inhemska affärsbankerna hade den största marknadsandelen

De inhemska depositionsbankernas andel av krediterna till allmänheten uppgick i slutet av år 2005 till 70 procent, dvs. 93 miljarder euro. De inhemska depositionsbankernas krediter fördelas på så sätt att de inhemska affärsbankernas kreditstock var 60 miljarder, andelsbankernas 27 och sparbankernas 7 miljarder euro. De inhemska affärsbankerna var den största kreditgivargruppen för krediter till allmänheten inom alla storområden och nästan alla landskap. Andelsbankerna var den största kreditgivaren i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Karelen.

Av statistiken över det regionala kreditbeståndet framgår fördelningen av de finansiella företagens och försäkringsföretagens, statens och socialskyddsfondernas krediter till allmänheten efter landskap och storområde. Krediter till allmänheten är krediter som beviljas företag, kommuner och samkommuner, icke-vinstsyftande organisationer och hushåll. I kreditgivningsbegreppet gällande det regionala kreditbeståndet ingår inte masskuldebrevslån till skillnad för i uppgifterna om det egentliga kreditbeståndet.

Källa: Kreditbeståndet 2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar:
Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar:
Offentliggörande i samband med meddelandet