Pressmeddelande 27.6.2006

Omsättningen inom företagssektorn fortsatte att öka år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fortsatte en kraftig ökning av omsättningen inom företagssektorn år 2005. Omsättningen ökade med närmare 20 miljarder euro, dvs. 6,7 procent. Omsättningen för stora företag ökade med närmare 13 miljarder och omsättningen för små och medelstora företag med något under 7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Yritystoiminnan tulos 2005, ennakkotietoja (Ung. Företagsverksamhetens resultat 2005, preliminära uppgifter).

Omsättningen inom industrin och handeln ökade med 8,4 miljarder resp. 5,5 miljarder euro. Relativt sett ökade omsättningen mest inom byggverksamhet med 11,7 procent, dvs. 2,1 miljarder euro.

Lönsamheten inom företagssektorn förändrades bara lite från år 2004. Driftsbidragsprocenten minskade med 0,4 procentenheter. Driftsbidraget, dvs. rörelseresultatet före avskrivningar, uppgick till 30,4 miljarder euro, dvs. 9,5 procent av rörelseintäkterna. Av huvudnäringsgrenarna ökade bara lönsamheten mätt med driftsbidrag inom byggverksamhet. Lönsamheten hos små och medelstora företag ökade från året innan. Efter att verksamhetskostnaderna var betalda hade sme-företagen kvar ett driftsbidrag på 10,5 miljarder euro, dvs. 9,6 procent av rörelseintäkterna.

Företagens driftsbidrag 2003-2005 (preliminär uppgift)

Företagens investeringar oförändrade

Nettoinvesteringarna inom företagssektorn (exkl. primärproduktion, finansiering och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet) var år 2005 totalt 10 miljarder euro, dvs. lika mycket som året innan. Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar var 1 miljard euro och i materiella tillgångar 9 miljarder. Sme-sektorns andel var 38,5 procent av de totala nettoinvesteringarna.

Av företagen investerade 46 procent i materiella tillgångar. Mindre än en procent av företagen var sådana som investerade mer än 500 000 euro, men deras andel av de materiella nettoinvesteringarna uppgick till 80 procent.

Fördelningen av materiella nettoinvesteringar år 2005 (preliminär uppgift)

Nettovärdet på materiella investeringar, mn euro Företag Omsättning Materiella nettoinvesteringar totalt
antal % mn euro % mn euro %
inga investeringar 96 951 46,6 49 102 16,1 0  
nettovärdet negativt 13 475 6,5 22 954 7,5 -750 -8,3
högst 0,5 mn euro 96 194 46,2 108 147     35,4 2 527 28,0
över 0,5 mn euro 1 644 0,8 125 313 41,0 7 252 80,3
Totalt 208 264   100,0 305 516 100     9 029     100,0

Publikationen Yritystoiminnan tulos 2005 ger en täckande bild av bildandet av resultatet för hela företagssektorn år 2005. De preliminära uppgifterna bygger på bokslutsuppgifter för 240 000 företag. Publikationen innehåller nyckeltal separat för små och medelstora företag.

Källa: Företagsverksamhetens resultat 2005, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauno Viita, (09) 1734 3381, Pirkko Nurmela, (09) 1734 3519,
rakenne.tilastot@stat.fi.

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Offentliggöranden i anslutning till meddelandet:
Handelns bokslutsstatistik 2005, preliminära uppgifter
Bokslutsstatistik över företagstjänster 2005, preliminära uppgifter
Bokslutsstatistik över samfärdseln 2005, preliminära uppgifter
Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet 2005, preliminära uppgifter
Bokslutsstatistik över byggverksamhet 2005, preliminära uppgifter
Industrins bokslutsstatistik 2005, preliminära uppgifter