Uutisia 9.1.2017

Taloustilastojen käyttäjät arvioivat tilastojulkaisemista myönteisesti

Tilastokeskuksen tekemässä taloustilastojen käyttäjäkyselyssä selvitettiin kansantalouden tilinpidon ja siihen läheisesti liittyvien tilastojen julkaisemisen muutostarpeita ja muita toiveita. Kysely toteutettiin lokakuussa ja siihen vastasi 129 tilastojen käyttäjää.

”Kyselyn perusteella taloustilastojen käyttäjien toiveet tilastojen muutostarpeista olivat vähäisempiä kuin mitä odotettiin”, toteaa yliaktuaari Tuomas Rothovius saaduista tuloksista.

Keskeisimmiksi tuloksiksi käyttäjäkyselystä nousivat:

  • Kansantalouden tilinpidon julkistuksista erittäin tarpeelliseksi mainittiin maaliskuun julkistus, joka koskee ennakkotietoja.
  • Kansantalouden tilinpidon vuositilaston käyttäjiltä kysyttiin, miten julkistuksen siirto heinäkuusta syyskuuhun vaikuttaisi heidän toimintaansa. Vastaajista 74 prosentin mielestä siirrolla ei olisi vaikutusta tai vaikutus olisi positiivinen ja neljäsosan mielestä julkistuksen siirtämisellä olisi negatiivinen vaikutus.
  • Taloustilastojen tiedot tarkentuvat usein jopa parin vuoden ajan. Tarkempia tietoja tällaisista revisioista ilmoitti tarvitsevansa vain 23 prosenttia vastaajista ja nykyinen revisiotieto tyydytti 77 prosenttia vastaajista.
  • Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä tilastotietojen julkaisemisen nopeuden ja toisaalta lukujen osuvuuden suhteen. Lukujen osuvuutta piti tärkeimpänä 67 prosenttia ja julkaisunopeutta 33 prosenttia vastaajista.
  • Yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä usein tietokantataulukoita.
  • Tilastokeskus julkaisee useita erilaisia taloutta kuvaavia tilastoja. Vastaajista 83 prosenttia ilmoitti, etteivät Tilastokeskuksen eri tilastot antaneet keskenään ristiriitaista kuvaa taloudesta.
  • Suurimmat ongelmat koettiin tilastotietojen löytymisessä: tietojen löytymistä piti ongelmallisena 19 prosenttia vastaajista.

”Olemme kehittämässä taloustilastojen julkaisemista ja kyselystä saimme paljon tietoa käyttäjien tarpeista. Otamme ne huomioon uusiessamme tilastojen julkistuksia. Osa on toteutettavissa nopeasti, kuten hakutoimintojen parantaminen. Osa vaatii hiukan enemmän aikaa, esimerkiksi sivustorakenteen muuttaminen”, sanoo Tuomas Rothovius.

Lisätietoja: yliaktuaari Tuomas Rothovius p.029 551 3360

Jaa