Muuttoliike ja väestönmuutokset

Muuttoliike ja väestönmuutokset -tietokannasta löytyvät tuoreimmat väestönmuutostiedot vuodelta 2016. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestönmuutostiedot vuodelta 2015.

Tietokanta sisältää taulukoita eri väestönmuutostiedoista, kuten mm. kuntien välisestä muuttoliikkeestä, ikäryhmittäin, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan sekä syntyneistä ja kuolleista.

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).