Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2016

 

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 1975 YK vahvisti päivän vieton, joka sai samalla nimen "Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä".

Tämän vuoden naistenpäivän teema on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

Islanti, Norja ja Suomi ovat maailman kolme tasa-arvoisinta maata Maailman talousfoorumin vuoden 2015 Global Gender Gap -raportin mukaan.

Numeroita suomalaisten naisten elämästä

2 785 519: Naisia Suomen väestössä (31.12.2015, ennakkotieto).

376 238: Maria on suosituin naisten etunimi Suomessa (26.2.2016).

83,9 vuotta: Vastasyntyneen tytön elinajanodote (2014)

30,7 vuotta: Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä (2014).

18,7 prosenttia: Lähes joka viides Suomessa asuvista kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista naisista ei ole synnyttänyt (2014).

1 173 000: Työllisten naisten määrä (tammikuu 2016).

66,9 prosenttia: Naisten (15–64-vuotiaiden) työllisyysaste (tammikuu 2016).

750 000 henkilöä: Naisvaltaisissa ammateissa työskenteli vuonna 2013 noin 750 000 henkilöä eli 32,5 prosenttia kaikista työllisistä. Yleisimpiä naisvaltaisia ammatteja olivat myyjät (110 000), toimistosiivoojat (44 700) sekä peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat (yhteensä 44 100).

3 038 euroa: Naisten keskiansio (4. neljännes 2015, ennakkotieto).

33 prosenttia: Naisten osuus yrittäjistä (vuonna 2014).

83 kansanedustajaa: Vuoden 2015 vaaleissa eduskuntaan valittiin 83 naista. Naisten osuus valituista on 41,5 prosenttia, mikä on pari prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten osuus ehdokkaista.

60 prosenttia: Naisista ilmoittaa harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa (kevät 2014).

Tilastoja sukupuolten tasa-arvosta

Kotimaiset tilastot

Tilastokeskus, Tietoa teemoittain: Sukupuolten tasa-arvo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tasa-arvotiedon keskus Minna

Kansainväliset tilastot.

Eurostat, Gender statistics

OECD, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, OECD Gender Equality

YK, UN Women

 

Lisätietoja: Tilastokirjasto, puh. 029 551 2220
info(at)tilastokeskus.fi

Jaa