Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2017

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. YK vahvisti päivän vieton vuonna 1975 ja samalla se sai nimen ”Yhdistyneiden kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivä". Tämän vuoden teemana on naiset muuttuvassa työelämässä.

Naiset suomalaisessa työelämässä

Vuonna 2016 työllisiä 15–74-vuotiaita naisia oli keskimäärin 1 182 000. Naisten työllisyysaste oli 67,6 prosenttia ja miehillä 69,8 prosenttia (15–64-vuotiaat).

81,6 prosenttia 15–74-vuotiaista palkansaajanaisista työskenteli viime vuonna vakituisessa työssä. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleviä oli 18,4 prosenttia. Kokoaikatyötä teki noin 79,6 prosenttia ja osa-aikatyötä 20,4 prosenttia. Naisten osuus yrittäjistä oli 31,7 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus 2016

Vuonna 2014 naisenemmistöisissä ammateissa (naisia 60–90 %) työskenteli 732 000 henkilöä eli noin kolmasosa kaikista työllisistä. Yleisimpiä näistä ammateista olivat

  • myyjät (105 800)
  • toimistosiivoojat (44 100)
  • yleissihteerit (39 000).

Tasa-ammateissa (kumpaakin sukupuolta 40–60 %) työskentelevien osuus kaikista työllisistä oli 9,8 prosenttia. Yleisimpiä tasa-ammatteja olivat

  • ammatillisen koulutuksen opettajat (15 900)
  • elintarviketeollisuuden prosessityötekijät (15 300)
  • mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (14 800).

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti 2014.

Vuonna 2015 pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus oli 22,5 prosenttia ja valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa 38,4 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, Naiset ja miehet Suomessa 2016

Naisten keskiansio vuonna 2016 oli 3 077 euroa, 17 prosenttia pienempi kuin miehillä. Työllisen ajan odote naisille oli 33,7 vuotta. Eläkkeelle naiset siirtyivät keskimäärin 60,7-vuotiaina.

Lähteet: Eläketurvakeskus, Eläkkeellesiirtymisikä 2016. Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2016 (ennakko).

Työssäkäyvän naisen päivä

Viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen mukaan työssäkäyvistä naisista 59 prosenttia herää työpäivinä jo kello 6.40 mennessä. Puoli tuntia myöhemmin kello 7.10 on hereillä 75 prosenttia. Työpäivinä 69 prosenttia naisista on nukkumassa iltayhdentoista maissa, ja he nukkuvat keskimäärin 8 tuntia 14 minuuttia. Kotityöhön työssäkäyvät naiset käyttävät päivittäin 3 tuntia 20 minuuttia.

Lähde: Tilastokeskus, Ajankäyttötutkimus 2009-2010.

Naiset politiikassa

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa valittiin kansanedustajiksi 83 naista. Naisten osuus valituista on 41,5 prosenttia, mikä on pari prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten osuus kaikista ehdokkaista. OECD-maista Suomessa on eniten naisministereitä ja toiseksi eniten naisia parlamentin jäseninä. Kunnan- ja kaupunginjohtajista naisia oli 17,6 prosenttia vuonna 2014.

Lähteet: OECD, Government at a Glance 2015: Women in politics. Tilastokeskus, Vaalitilastot 2015 ja Naiset ja miehet Suomessa 2016.

Naisten koulutus

Pisa 2015 -tutkimuksen mukaan 15-vuotiaiden suomalaistyttöjen lukutaito on maailman huippua. Luonnontieteissä he olivat OECD-maiden välisessä tarkastelussa toiseksi parhaita.

Vuonna 2015 yli 15-vuotiaista naisista 71,6 prosenttia oli suorittanut jonkun peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Naisten osuus tutkinnon suorittaneista oli suurin terveys- ja hyvinvointialalla, 88,3 prosenttia. Selkeästi naisenemmistöisiä koulutusaloja olivat myös humanistiset ja taidealat, kasvatusalat, palvelualat sekä yhteiskunnalliset alat. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista naisia oli 57,3 prosenttia.

Lähteet: OKM, Pisa-tutkimus ja Suomi. Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne 2015.

Reilu puolet suomalaisista naisia

Suomen väestöstä noin 2,8 miljoonaa (50,8 %) on naisia. Ulkomaalaistaustaisten naisten osuus on 6,0 prosenttia (167 000). Naisten keski-ikä on 43,6 vuotta ja eniten on 67-vuotiaita naisia, 40 400.

Vuonna 2015 syntyi 27 000 tyttöä. Näiden tyttöjen elinajanodote on 84,1 vuotta. Suosituimmat tytöille annetut nimet olivat Venla, Sofia ja Aada.

Täysi-ikäisistä naisista 44,3 prosenttia on naimisissa. Naiset solmivat avioliiton ensimmäisen kerran keskimäärin 31,2 vuoden iässä. Ensisynnyttäjien keski-ikä on 28,8 vuotta.

Lähteet: Tilastokeskus, Väestötilasto 2015. Väestörekisterikeskus, Nimipalvelu.

Tilastoja sukupuolten tasa-arvosta

Islanti, Suomi ja Norja ovat maailman kolme tasa-arvoisinta maata Maailman talousfoorumin vuoden 2016 Global Gender Gap -raportin mukaan. Alla lisää tilastolähteitä tasa-arvosta. 

Kotimaisia ja pohjoismaisia tilastoja

Kansainvälisiä tilastoja

 

Lisätietoja: Tilastokirjasto, puh. 029 551 2220
info(at)tilastokeskus.fi