Raahe - Brahestad

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2014

   Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.20131 014 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201286,3 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.201325 507 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-0,6 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,3 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201361,6 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201319,2 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,1 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-267 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 201390 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20136 912 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201124 783 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201311 513 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201225,3 30,5
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201373,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013935 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201267,5 68,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201221,1 28,7
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.201111 821 2 354 422
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201255,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201211,6 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20129 815 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201189,1 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20112,3 3,5
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201144,5 22,1
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201152,1 73,1
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20111,0 1,3
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,61 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201225,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 20121 230 352 299

Selainversio

Tilastokeskus