Miehikkälä

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Miehikkälä Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013422 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201228,6 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 145 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-1,5 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201311,9 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201357,2 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201331,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,2 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20133,2 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 20132 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-34 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013580 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 029 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 019 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201318,5 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201396,4 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013817 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201352,9 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201313,0 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012562 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201251,0 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201210,4 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012761 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201151,4 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201228,8 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,3 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201262,1 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20121,8 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,86 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201240,6 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012206 352 299