Keitele

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2014

   Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013482 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201249,4 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20132 427 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013-2,0 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201312,5 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201359,3 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201328,1 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,0 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,0 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-29 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-19 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.2013688 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201121 405 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20131 197 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201222,8 30,5
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201389,8 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013432 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201259,5 68,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201214,8 28,7
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20111 075 2 354 422
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201253,7 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201212,8 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012945 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201184,6 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.201115,3 3,5
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201136,5 22,1
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201147,3 73,1
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20111,0 1,3
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,62 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201235,9 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012177 352 299

Selainversio

Tilastokeskus