Inari - Enare

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Inari - Enare Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.201315 053 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201265,0 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.20136 794 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20130,9 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201313,0 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201365,4 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201321,6 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20130,3 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20131,4 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 201351 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013-6 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.20131 855 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201122 567 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.20133 208 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201329,6 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201388,9 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.20132 544 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,0 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201320,8 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.20122 751 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201254,6 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.201214,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.20122 771 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201186,3 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20127,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.20128,4 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201282,2 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20122,1 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,43 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201229,0 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012469 352 299