Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

En ny prislista kommer att uppdateras på sidan så snart som möjligt. Se prislistan på finska eller kontakta tutkijapalvelut@stat.fi.

Undersökningsmaterial

Utarbetande och handläggning av undersökningsmaterial prissätts utifrån timdebitering enligt utförda arbetstimmar. Det är oftast förmånligare att utnyttja redan existerande information än att samla in ny information. I arbetskostnaderna läggs till de informationstekniska kostnader som förknippas med uppdraget.

Timpriset varierar mellan 80 och 140 euro beroende på uppdragets svårighetsgrad.

Distansanvändning

Forskningslaboratoriet

Mikrosimulering

Intervju- och undersökningstjänster

Priset för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet av datainsamlingen och kostnaderna för behandlingen och bearbetningen av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, datainsamling på webben eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen och leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

Priserna för undersökningarna varierar på grund av ovannämnda faktorer från några tusen euro till upp till flera hundra tusen euro.

Preliminära förhandlingar förs alltid om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett sätt som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria timpriset är
80–140 euro beroende på uppdragets art. På större projekt kan också månadsdebitering tillämpas.


Senast uppdaterad 18.11.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Avgiftsprinciper och priser > Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Produkter och tjänster

Avgiftsprinciper och priser


Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter