Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Undersökningsmaterial

Utarbetande och handläggning av undersökningsmaterial prissätts utifrån timdebitering enligt utförda arbetstimmar. Det är oftast förmånligare att utnyttja redan existerande information än att samla in ny information. I arbetskostnaderna läggs till de informationstekniska kostnader som förknippas med uppdraget.

Timpriset varierar mellan 80 och 140 euro beroende på uppdragets svårighetsgrad.

Distansanvändning

 • kostnader för etablering av ett undersökningsprojekt: 1 000 euro
 • förlängning / utvidgning av tillstånd: 110 euro
 • upprättande av en distansförbindelse till organisationen: 1 000 euro
 • upprätthållande av en distansförbindelse till organisationen: 1 000 euro/år
 • distansanvändning i forskningsprojekt: 50 euro/månad
 • distansförbindelse till forskaren: 50 euro/månad
 • undersökningstjänst: 110 euro/timme

Forskningslaboratoriet

 • kostnaderna för etablering av ett undersökningsprojekt: 1 000 euro
 • hyrning av arbetsstation: 18 euro/timme
 • pris för undersökningstjänst (främst bearbetning av materialet): 110 euro/timme

Mikrosimulering

 • upprättande av en distansförbindelse till organisationen: 1 000 euro
 • upprätthållande av en distansförbindelse till organisationen: 1 000 euro/år
 • användarspecifik licensavgift för mikrosimulering: 1 000 euro/år
 • undersökningstjänst: 110 euro/timme

Intervju- och undersökningstjänster

Priset för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet av datainsamlingen och kostnaderna för behandlingen och bearbetningen av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, datainsamling på webben eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen och leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

Priserna för undersökningarna varierar på grund av ovannämnda faktorer från några tusen euro till upp till flera hundra tusen euro.

Preliminära förhandlingar förs alltid om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett sätt som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria timpriset är
80–140 euro beroende på uppdragets art. På större projekt kan också månadsdebitering tillämpas.

Dela