Suomen virallinen tilasto

Ympäristöliiketoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto 40 miljardia euroa
5.12.2019
Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 40 miljardia euroa vuonna 2018. Ympäristöliiketoiminnassa tehtiin reilut 160 000 henkilötyövuotta. Viennin arvon oli noin yhdeksän miljardia euroa ja arvonlisäys lähes 16 miljardia euroa, joka on vajaat kahdeksan prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Arvonlisäyksen osuus on pysynyt suurin piirtein ennallaan vuodesta 2012 lähtien. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastosta.

Seuraava julkistus:
10.12.2020

Kuvaus: Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista. Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöliiketoimintaa vuodesta 2014 alkaen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energiantuotanto, ilmansuojelu, jätehuolto, jätevesi, liikevaihto, meluntorjunta, päästöt, uusiutumattomat luonnonvarat, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöliiketoiminta, ympäristönsuojelu, ympäristötalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston lähdeaineisto ja laskentamenetelmä on muuttunut.
16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/index.html