Ympäristöliiketoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Rakentaminen on suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala
16.12.2016
Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli lähes 36 miljardia euroa vuonna 2015. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys oli melkein 12 miljardia ja sen osuus bruttokansantuotteesta 5,7 prosenttia. Ympäristöliiketoiminta työllisti 132 000 henkeä ja sen vienti oli noin 8 miljardia euroa vuonna 2015. Eniten ympäristöliiketoimintaa oli rakentamisessa, jossa sen liikevaihto oli lähes 10,8 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uusitusta ympäristöliiketoimintatilastosta vuosilta 2012 - 2015. Tilasto kuuluu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen.

Seuraava julkistus:
14.12.2017

Kuvaus: Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista. Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöliiketoimintaa vuodesta 2014 alkaen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energiantuotanto, ilmansuojelu, jätehuolto, jätevesi, liikevaihto, meluntorjunta, päästöt, uusiutumattomat luonnonvarat, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöliiketoiminta, ympäristönsuojelu, ympäristötalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston lähdeaineisto ja laskentamenetelmä on muuttunut.
16.12.2016

Viittausohje:

Tilasto: Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/index.html

Jaa