Suomen virallinen tilasto

Ympäristöliiketoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ympäristöliiketoiminnan painoarvo kasvanut
13.12.2018
Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli lähes 41 miljardia euroa vuonna 2017. Ympäristöliiketoiminnassa tehtiin reilut 136 000 henkilötyövuotta ja sen vienti oli noin yhdeksän miljardia euroa. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys oli yli 13 miljardia euroa, joka oli noin seitsemän prosenttia koko kansantalouden arvonlisäyksestä. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäyksen osuus koko kansantaloudesta on kasvanut noin prosenttiyksikön vuodesta 2012 vuoteen 2017. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastosta.

Seuraava julkistus:
5.12.2019

Kuvaus: Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan tuotantoa joka estää ympäristön pilaantumista tai säästää luonnonvaroja. Tuotanto voi olla tuotteiden, palveluiden tai teknologian tuottamista. Ympäristöliiketoimintatilasto on osa kansainvälistä ympäristötilinpidon tilastointikehikkoa (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), joka tarkastelee ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. EU:n asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011, 538/2014) ja sen täytäntöönpanoasetus (N:o 2174/2015) velvoittavat EU:n jäsenmaita tilastoimaan ympäristöliiketoimintaa vuodesta 2014 alkaen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: energiantuotanto, ilmansuojelu, jätehuolto, jätevesi, liikevaihto, meluntorjunta, päästöt, uusiutumattomat luonnonvarat, uusiutuvat luonnonvarat, ympäristöliiketoiminta, ympäristönsuojelu, ympäristötalous.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston lähdeaineisto ja laskentamenetelmä on muuttunut.
16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/index.html