Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 25.4.2012

Kaivosteollisuus ja energiantuotanto suurimmat investoijat ympäristönsuojeluun vuonna 2010

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun vähenivät edellisestä vuodesta ja olivat 178 miljoonaa euroa vuonna 2010. Teollisuudenaloista suurimpia investoijia olivat energiantuotanto ja kaivosteollisuus. Ympäristönsuojelun investointeja kohdennettiin eniten ilmansuojeluun sekä jätehuoltoon ja maaperän suojeluun. Kaikista teollisuuden ympäristömenoista suurimman osan muodostivat kuitenkin ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot, joista pääosa koostuu ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2010

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen vuonna 2010

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä hiukan yli 178 miljoonaa euroa vuonna 2010, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (228 milj. euroa). Eniten ympäristönsuojeluun investoitiin energiantuotannossa, jossa investoinnit lisääntyivät nousten noin 48 miljoonaan euroon. Yli puolet energiantuotannon ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun. Toiseksi eniten investoi kaivosteollisuus, noin 43 miljoonaa euroa, josta kaksi kolmasosaa jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun.

Suurin osuus kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista (47 %) kohdistui ilmansuojeluun. Jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun kohdennettiin 34 prosenttia ympäristöinvestoinneista, lähes puolet siitä kaivosteollisuudessa. Vesiensuojelun osuus ympäristöinvestoinneista on laskenut 17 prosenttiin.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu lisäksi käyttökuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2010 lähes 530 miljoonaa euroa, mikä käsitti 75 prosenttia kaikista teollisuuden ympäristönsuojelumenoista. Toimintamenoista 85 prosenttia koostui erilaisten ympäristönsuojelulaitteiden käyttö- ja kunnossapitokuluista. Näistä noin kolme neljäsosaa johtui vesiensuojelun ja jätehuollon sekä maaperän ja pohjavesien suojelun toimenpiteistä.


Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 09 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2010/tymm_2010_2012-04-25_tie_001_fi.html