Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.8.2009

Teollisuuden ympäristöinvestoinneista yli puolet ilmansuojeluun

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä 215 miljoonaa euroa vuonna 2007 eli puolitoistakertaiset edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten ympäristönsuojeluun investoi metsäteollisuus, jossa sellu- ja paperiteollisuuden investoinnit olivat 67 miljoonaa euroa. Yli 60 prosenttia metsäteollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun. Toiseksi eniten investoi kemian- ja mineraaliteollisuus, noin 60 miljoonaa euroa, josta vajaa puolet ilmansuojeluun.

Suurin osuus kaikista teollisuuden ympäristöinvestoinneista kohdistui ilmansuojeluun (54 %), jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun kohdistui 29 % ja vesiensuojeluun 15 %. Ilmansuojeluun kohdennettiin huomattavat investoinnit kaikilla teollisuudenaloilla, erityisesti metsäteollisuudessa sekä kemian- ja mineraaliteollisuudessa. Ilmansuojeluinvestoinnit jakaantuivat useiden eri päästöjen hallinnan osalle: suuri osa niistä hiukkas-, VOC- ja kasvihuonekaasupäästöjen, mutta myös muiden ilmapäästöjen osalle. Kaikki kasvihuonekaasujen vähentämiseen vaikuttavat toimenpiteet eivät näy tässä tilastossa, koska tilasto ei kata energiansäästötoimia.

Jätehuollon sekä maaperän ja pohjavesien suojelun osuus kaikista ympäristöinvestoinneista on edelleen kasvanut. Vuonna 2007 se ylitti vesiensuojelun osuuden selvästi.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu lisäksi käyttö- ja kunnossapitokuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2007 samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna, hiukan yli 500 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenoista kohdistui vesiensuojeluun 42 prosenttia, jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun 31 prosenttia ja ilmansuojeluun 26 prosenttia.

Tilastokeskus on kerännyt teollisuuden ympäristömenotietoja vuodesta 1992 lähtien.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 1995-2007

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 1995-2007

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa 09–1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.08.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2007/tymm_2007_2009-08-26_tie_001_fi.html