Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.8.2008

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista 40 prosenttia ilmansuojeluun

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun olivat yhteensä 142 miljoonaa euroa vuonna 2006 eli lähes edellisvuotisen tasolla. Ympäristöinvestoinneista eniten (40 %) kohdistui ilmansuojeluun, vesiensuojeluun kohdistui 30 prosenttia ja jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjavesien suojeluun 28 prosenttia. Ilmansuojeluun kohdennettiin huomattavat investoinnit lähes kaikilla teollisuudenaloilla, energiahuollossa lähes 90 prosenttia ympäristöinvestoinneista.

Eniten ympäristönsuojeluun investoi metsäteollisuus, jossa sellu- ja paperiteollisuuden investoinnit olivat 46 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden ympäristöinvestoinneista suurin osa kohdistui vesiensuojeluun. Toiseksi eniten investoi kemian- ja mineraaliteollisuus, jossa investoinnit kasvoivat 44 miljoonaan euroon. Noin puolet niistä kohdistui jätehuoltoon ja maaperän sekä pohjavesien suojeluun.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu lisäksi käyttö- ja kunnossapitokuluja sekä muita toimintamenoja kuten hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2006 hiukan yli 500 miljoonaa euroa, josta puolet jakaantui lähes tasan metsäteollisuuden sekä kemian- ja mineraaliteollisuuden kesken. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenoista kohdistui vesiensuojeluun 39 prosenttia, jätehuoltoon 34 prosenttia ja ilmansuojeluun 26 prosenttia.

Tilastokeskus on kerännyt teollisuuden ympäristömenotietoja vuodesta 1992 lähtien.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 1995-2006

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2006.Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 26.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2006/tymm_2006_2008-08-26_tie_001.html