Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 13.9.2007

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista suuri osa ilmansuojeluun

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla ja olivat vuonna 2005 noin 150 miljoonaa euroa. Eniten ympäristönsuojeluinvestointeja (45 %) kohdennettiin ilmansuojeluun, vesiensuojeluun kohdennettiin 26 prosenttia ja jätehuoltoon sekä maaperän ja pohjaveden suojeluun kohdennettiin 27 prosenttia. Jätehuollon ja maaperän sekä pohjaveden suojelun osuus ympäristönsuojelun investoinneista on teollisuudessa lisääntynyt vähitellen, ja vuonna 2005 se ensimmäisen kerran ylitti vesiensuojelun osuuden.

Vuoden 2005 suurimmat ympäristöinvestoinnit tehtiin metsäteollisuudessa, jossa massa- ja paperiteollisuuden investoinnit kasvoivat 57 miljoonaan euroon. Toiseksi eniten investoitiin kemian- ja mineraaliteollisuudessa, 37 miljoonaa euroa. Näillä molemmilla teollisuudenaloilla suurin investointikohde oli ilmansuojelu.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu teollisuudessa lisäksi käyttö- ja kunnossapitokuluja sekä muita toimintamenoja kuten esimerkiksi hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2005 hiukan yli 470 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenoista vesiensuojeluun kohdistettiin 44 %, jätehuoltoon 31 % ja ilmansuojeluun 24 %.

Tilastokeskus on kerännyt teollisuuden ympäristömenotietoja vuodesta 1992 lähtien.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 1992-2005

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2005.Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2005/tymm_2005_2007-09-13_tie_001.html