Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tukkukaupan liikevaihto kasvoi 34 prosenttia viidessä vuodessa

Tukkukaupan määrävuosiselvitys tehtiin edellisen kerran vuonna 2003. Kasvua on kertynyt vuodesta 2003 vuoteen 2008 tukkukaupan liikevaihdossa yhteensä noin 23,7 miljardia euroa. Tuotteittain kasvu ei ole ollut tasaista. Vertailemalla vuoden 2003 ja 2008 taulukoita tukkukaupan liikevaihdon jakautumisesta CPA-luokituksen mukaisesti, on nähtävissä liikevaihdon kasvua tai laskua tuotteittain. Tuoteryhmiin on viiden vuoden aikana tullut joitakin muutoksia, joten tuoteryhmät eivät ole kaikkien erien kohdalla täysin verrannollisia keskenään.

Tukkukaupan liikevaihdon muutos vuodesta 2003 vuoteen 2008, mrd euroa

Tukkukaupan liikevaihdon muutos vuodesta 2003 vuoteen 2008, mrd euroa

Tukkukaupan liikevaihto on kasvanut viidessä vuodessa 46,1 miljardista 69,8 miljardiin eli lähes 34 prosenttia. Euroina henkeä kohden tämä kasvu on ollut 372 euroa kuukaudessa. Koko tukkukaupan liikevaihto 69,8 miljardia euroa henkeä kohden 2008 oli noin 1098 euroa kuukaudessa. Suomen väkiluku oli vuonna 2008 noin 5,3 miljoonaa henkeä.

Agentuuritoiminnan liikevaihto tuoteryhmittäin

Agentuuritoiminnan tukkukaupan tuoteryhmät ovat huomattavasti suppeammat kuin muun tukkukaupan tuoteryhmät. Agentuuritoiminnan tuoteryhmiä on ainoastaan kahdeksan kun tukkukaupan puolella tuoteryhmiä on 38 kappaletta.

Tarkasteltaessa agentuuritoiminnan liikevaihdon jakaumaa tuotteittain, ovat polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien noin 2,5 miljardia euroa sekä muiden tavaroiden noin 1,5 miljardia euroa että koneiden, teollisuuslaitteiden, alusten ja ilma-alusten noin 0,6 miljardia euroa liikevaihdot suurimmat. Agentuuritoiminnan polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien tuoteryhmä on rinnastettavissa tukkukaupan suurimpaan polttoaineiden tuoteryhmään. Agentuuritoiminnan toiseksi suurinta ryhmää muut tavarat ei suoraan voi verrata tukkukaupan yksittäiseen tuoteryhmään. Merkille pantavaa on, että polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien myynti agentuuritoiminnassa on 43 prosenttia agentuuritoiminnan koko liikevaihdosta. Agentuuritoiminnan liikevaihdon osuus puolestaan koko tukkukaupan liikevaihdosta on noin 8,5 prosenttia.

Agentuuritoiminta tukkukaupassa on välityskauppaa ja tähän kuuluvat sellaiset yksiköt, jotka toimivat välittäjinä ostajien ja myyjien välillä tai osallistuvat liiketoimiin toimeksiantajiensa puolesta. Toimeksiantaja voi olla ulkomainen tai kotimainen yksityinen henkilö tai yritys. Välityskauppias ei osta kauppatavaroita omistukseensa.

Agentuuritoiminnan liikevaihto tuoteryhmittäin 2008, milj. euroa

Agentuuritoiminnan liikevaihto tuoteryhmittäin 2008, milj. euroa

Agentuuritoiminnan liikevaihto toimialoittain

Agentuuritoiminnan tuotteiden liikevaihto kertyy pääasiassa muun erikoistuneen tukkukaupan toimialalla ja tämä yli kolmen miljardin euron liikevaihto kertyy suurimmaksi osaksi polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien tuoteryhmästä, toiseksi eniten yli miljardin euron liikevaihto kertyi taloustavaroiden tukkukaupan toimialalta ja tuoteryhmästä muut tavarat ja kolmanneksi eniten kertyi agentuuritoiminnasta vajaa miljardi euroa, joka muodostuu tuoteryhmistä puu ja rakennusmateriaalit, koneet, teollisuuslaitteet, alukset ja ilma-alukset sekä muut tavarat.

Agentuuritoiminnan liikevaihto toimialoittain 2008, milj. euroa

Agentuuritoiminnan liikevaihto toimialoittain 2008, milj. euroa

Vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain

Vähittäiskaupan liikevaihdossa ei huomioida moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppaa. Vähittäiskaupan tuotteiden liikevaihto kertyy selvästi maatalousperäisten raaka-aineiden, juomien ja elävien eläinten tukkukaupan toimialalta yli 1,2 miljardia euroa ja seuraavaksi eniten muun erikoistuneen tukkukaupan noin 0,8 miljardia euroa sekä muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden noin 0,6 miljardia euroa tukkukaupan toimialoilla.

Muun tukkukaupan ja agentuuritoiminnan toimialoilla on pienempi merkitys vähittäiskaupassa.

Vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain, milj. euroa 2008

Vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain, milj. euroa 2008

Koko tukkukaupan liikevaihto toimialoittain

Koko tukkukaupassa liikevaihto 23,3 miljardia euroa kertyy muun erikoistuneen tukkukaupan toimialalla ja tuoteryhmästä kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden sekä niihin liittyvien tuotteiden tukkukaupasta. Toiseksi eniten toimialalta muu tukkukauppa liikevaihtoa kertyy eniten tuoteryhmästä meijerituotteiden, munien sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukaupasta. Kaiken kaikkiaan tällä toimialalla eri elintarviketuoteryhmillä on huomattava osuus liikevaihdon kertymisestä. Kolmantena toimialana ovat melkein yhtä suuria muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa noin 9,7 miljardia euroa, jossa liikevaihto kertyy suurimmaksi osaksi tuotteista muut koneet ja laitteet. Toimiala taloustavaroiden tukkukauppa noin 9,4 miljardia euroa, jossa puolestaan liikevaihto syntyy suurimmaksi osaksi farmaseuttisten tavaroiden tuoteryhmästä yli 2,7 miljardia euroa, myös muista kotitaloustavaroista yli 1,1 miljardia euroa ja sähkökäyttöisten kotitaloustavaroiden ja -laitteiden tukkukaupasta yli miljardi.

Puhtaan tukkukaupan osuus 59,6 miljardia euroa on noin 85 prosenttia koko tukkukaupan 69,8 miljardista eurosta.

Koko tukkukaupan liikevaihto yhteensä toimialoittain 2008, tuhat mrd. euroa

Koko tukkukaupan liikevaihto yhteensä toimialoittain 2008, tuhat mrd. euroa

Koko tukkukaupan tuoteryhmien liikevaihdot yhteensä toimialoittain sisältävät myös liikevaihdot toimialoittain yhteensä: tukkukaupasta, agentuuritoiminnasta, vähittäiskaupasta, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupasta ja muista toiminnoista.

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupan tuotteiden liikevaihdot yhteensä jakaantuvat suuruusjärjestyksessä muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden, muun erikoistuneen ja muun tukkukaupan toimialoille. Liikevaihto yhteensä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupassa oli 0,3 miljardia euroa. Muun toiminnan tuotteiden liikevaihdot yhteensä jakaantuvat pääasiassa muun tukkukaupan 0,4 miljardia euroa ja muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden 0,2 miljardia euroa toimialoille ja loput koko 0,8 miljardin euron liikevaihdosta jakaantuvat tasaisesti muille toimialoille.


Lähde: Tukkukaupan määrävuositilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tukkukaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-070X. 2008, Tukkukaupan liikevaihto kasvoi 34 prosenttia viidessä vuodessa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkm/2008/tkm_2008_2010-04-30_kat_001_fi.html?tulosta

Jaa