Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2018

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 222 4 314 110 4 646
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 639 897 11 1 547
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 083 6 726 6 440 16 249
11 Juomien valmistus 236 584 930 1 750
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 171 278 152 601
14 Vaatteiden valmistus 17 81 57 156
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 28 54 17 99
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 8 717 5 795 9 966 24 477
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 241 668 37 147 10 319 289 134
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 241 1 228 374 1 842
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 31 911 4 512 5 895 42 318
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 18 636 16 374 10 257 45 267
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 341 316 679
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 580 2 965 890 4 435
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 540 2 904 632 13 077
24 Metallien jalostus 48 476 19 663 4 297 72 435
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 930 3 956 809 5 695
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 33 976 350 1 360
27 Sähkölaitteiden valmistus 65 1 262 597 1 924
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 729 2 095 1 183 4 007
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 364 549 462 1 375
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 233 504 369 1 105
31 Huonekalujen valmistus 136 180 68 383
32 Muu valmistus 40 272 223 535
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 83 609 415 1 106
Yhteensä 366 800 114 267 55 138 536 205

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 1.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2018, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tau_002_fi.html