Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 12.3.2009

Sijoitusrahastojen arvo 42 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 41,6 miljardia euroa. Edellisen vuoden loppuun verrattuna sijoitusrahastojen arvo laski yli 37 prosenttia eli lähes 25 miljardia euroa. Suhteellisesti eniten laski yhdistelmä-, vipu- ja osakerahastojen arvo, joiden arvo laski alle puoleen vuoden takaisesta. Edellisen neljänneksen loppuun verrattuna sijoitusrahastojen arvo laski runsaat 18 prosenttia. Rahamarkkinarahastot olivat vuoden 2008 lopussa edelleen suurin rahastotyyppi 29 prosentin osuudellaan kokonaispääomasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sijoitusrahastotilastosta.

Sijoitusrahastojen arvo neljänneksittäin vuosina 2002-2008, mrd. euroa

Pääoma virtasi pois rahasto-osuuksista

Rahasto-osuuksia lunastettiin vuoden 2008 aikana yli 11 miljardia euroa enemmän kuin osuuksia merkittiin. Vuoden 2008 viimeinen neljännes oli kaikista synkin, jonka aikana rahasto-osuuksia lunastettiin 3,8 miljardia euroa enemmän kuin osuuksia merkittiin. Vuoden aikana kaikkien rahastotyyppien nettomerkinnät olivat negatiiviset. Eniten rahaa poistui rahamarkkinarahastoista, joiden rahasto-osuuksien nettomerkinnät olivat vuoden aikana 5,9 miljardia euroa miinuksella.

Kotitalouksien rahasto-osuuksien arvo lähes puolittui vuoden aikana

Suomalaiset kotitaloudet omistivat Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen osuuksia yhteensä 8,9 miljardilla eurolla vuoden 2008 lopussa. Eniten kotitaloudet olivat sijoittaneet rahamarkkinarahastoihin, 2,8 miljardia euroa. Kotitalouksien hallussa olevien rahasto-osuuksien arvo laski yli seitsemän miljardia euroa eli arvo lähes puolittui vuoden aikana. Edelliseen vuosineljänneksen verrattuna kotitalouksien hallussa olevien rahasto-osuuksien arvo laski vajaat 21 prosenttia. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana suurimmaksi osuudenomistajasektoriksi nousi vakuutuslaitokset, jonka omistuksessa oli runsaat 22 prosenttia kaikista rahasto-osuuksista. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista vajaat 16 prosenttia oli ulkomaisessa omistuksessa.

Lähde: Sijoitusrahastot, 4. vuosineljännes 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539,rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 12.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoitusrahastot [verkkojulkaisu].
4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/srah/2008/04/srah_2008_04_2009-03-12_tie_001.html?tulosta

Jaa