Suomen virallinen tilasto

Sijoituspalveluyritykset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot laskivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä
18.12.2018
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin 9 miljoona euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 16 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 87 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Seuraava julkistus:
18.4.2019

Kuvaus: Tilastokeskus on julkaissut neljännesvuosi- ja vuositilinpäätöstilastoja sijoituspalveluyrityksistä vuoden 1998 lopun tilanteesta alkaen. Uusia IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisia tilinpäätöstietoja on julkaistu vuodesta 2005 lähtien. Sijoituspalveluyritys on sijoituspalveluyrityslain mukaista arvopaperivälitys-, markkinatakaus-, arvopaperikaupinta-, emissionjärjestämis- ja omaisuudenhoitotoimintaa Suomessa harjoittava instituutio, jolla on lain edellyttämä sijoituspalvelutoimilupa. Sijoituspalveluyritystoimintaa harjoittavat Suomessa kotimaisten sijoituspalveluyritysten lisäksi myös ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivukonttorit.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvopaperit, sijoituspalvelut, sijoituspalveluyritykset, taseet, tilinpäätös, tuloslaskelmat, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Sijoituspalveluyritysten julkistus 7.7. siirtyy
7.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/index.html