Liitetaulukko 1. Suomalaisten matkat ja niiden muutos syys-joulukuu 2014*

Matkatyyppi Syyskuu    Lokakuu    Marraskuu   Joulukuu    Syys-joulukuu yhteensä Vuosimuutos, % 9-12/2014* - 9-12/2013
1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 3 102 2 980 3 038 3 029 12 148 -1
Vapaa-aika Kotimaa Yhteensä 1 966 1 852 1 816 1 994 7 627 0
Maksullinen majoitus 503 321 412 387 1 624 -5
Ilmaismajoitus 1 463 1 531 1 403 1 606 6 003 1
Ulkomaa Yhteensä 1) 544 593 654 559 2 350 -6
Yöpyminen kohdemaassa 396 446 438 420 1 700 -4
Risteily 54 106 97 90 348 -24
Päivämatka (ml. päiväristeily) 93 .. 119 .. 302 13
Työ Kotimaa Yhteensä 369 338 425 324 1 455 2
Ulkomaa Yhteensä 1) 223 196 144 153 715 3
1) Sisältää päivämatkat, risteilyt ja matkat joissa yövyttiin kohdemaassa
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen, [*] ennakkotieto.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 06.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Syksy (1.9.-31.12) 2014, Liitetaulukko 1. Suomalaisten matkat ja niiden muutos syys-joulukuu 2014* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2014/15/smat_2014_15_2015-02-06_tau_001_fi.html